Input:

Ceny služeb

21.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6
Ceny služeb

Ing. Lenka Haráková

Zákon o službách (zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění, spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty – dále jen ZOS) a až na výjimky (cenové předpisy pro tepelnou energii, dodávky vody a odvádění odpadních vod a odvoz komunálního odpadu) ani jiné předpisy neurčují, které náklady lze do cen jednotlivých konkrétních služeb zahrnout. U některých služeb to problém není (např. úklid společných prostor v domě), u jiných už to ale může být sporné:

  • užívání výtahu (spotřeba elektřiny, výměna žárovek, mazání strojního zařízení, nátěry kabin a jiná údržba, čištění výtahové šachty, opravy – které?),

  • osvětlení společných prostor v domě (spotřeba elektřiny, výměna žárovek a zářivek, opravy vypínačů, výměna rozvodů?),

  • vybavení bytu společnou televizní anténou (spotřeba elektřiny, je-li odděleně měřena, údržba, opravy jednotlivých součástí, výměna?).

V SVJ, kde vlastníci jednotek musí uhradit veškeré náklady domu, ať už formou příspěvku na správu domu a pozemku, nebo úhrad za služby, není příliš důležité, zda některé z uvedených nákladů na údržbu a opravy zařízení souvisejících s poskytováním služeb budou zakalkulovány do nákladů na správu domu, nebo do ceny příslušné služby (revize zařízení a součástí domu nově podle § 2 písm. d) ZOS nesmějí být do služeb zahrnuty). Má to vliv pouze na stanovení podílu konkrétního vlastníka jednotky na těchto nákladech, protože náklady na správu domu a pozemku se zpravidla rozpočítávají podle spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek, zatímco pro služby se obvykle volí jiné