Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

 

Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hlasování o zřízení vlastní kotelny

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Výbor SVJ v našem domě uvažuje se zřízením samostatné plynové kotelny. Prosím o sdělení kolik je třeba hlasů členů /procentuálně/ na shromáždění vlastníků, aby uvedený návrh prošel.

Odpověď:

Domovní kotelny jsou dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, konkrétně dle ust. § 5 odst. 1 písm. g) společnou částí domu. Společné části domu jsou dle ust. § 1160 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně, přičemž společné části jsou vyjmenovány v prohlášení vlastníka dle ust. § 1166

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz