Obsah
Rozbalit všeZabalit vše

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hlasování SVJ

11.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění společenství vlastníků je způsobilé jednat a usnášet se pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů všech vlastníků jednotek.

Způsobilost shromáždění SVJ, hlasování podle NOZ

K přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na usnášeníschopném shromáždění, pokud stanovy SVJ nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů pro přijetí usnesení:

  • Podle ust. § 1206 odst. 1 NOZ, má každý vlastník jednotky tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných částech. Shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, je usnášeníschopné (více viz článek Shromáždění vlatníků a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášení), pokud jsou na něm přítomni ti vlastníci jednotek, kteří mají
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz
 
Rozbalit všeZabalit vše