Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

 

Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hlasování SVJ

11.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění společenství vlastníků je způsobilé jednat a usnášet se pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů všech vlastníků jednotek.

Způsobilost shromáždění SVJ, hlasování podle NOZ

K přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na usnášeníschopném shromáždění, pokud stanovy SVJ nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů pro přijetí usnesení:

  • Podle ust. § 1206 odst. 1 NOZ, má každý vlastník jednotky tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných částech. Shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, je usnášeníschopné (více viz článek Shromáždění vlatníků a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášení), pokud jsou na něm přítomni ti vlastníci jednotek, kteří mají
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: