Input:

Minusový náměr vodoměru

10.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Řešíme případ vyúčtovaní, kdy odečtený stav vodoměru byl nižší než předchozí. Jak v takovém případě postupovat? K 31. 12. 2018 nebyl proveden odečet vodoměru, ale spotřeba byla určena průměrem, a tedy fiktivní stav byl 100 m3. Při výměně vodoměru v říjnu 2019 se ukázalo, že skutečný stav je jen 90 m3, tedy "spotřeba" - 10 m3. Byl osazen nový vodoměr se stavem 0 a k 31. 12. 2019 byl stav 14. Tedy nový vodoměr měl spotřebu 14, ale původní -10. Jak vykázat spotřebu za rok 2019? Má se vzít 14 nebo 4? Má se tedy přihlédnout k "záporné" spotřebě předchozího vodoměru? K minusové hodnotě došlo jen kvůli tomu, že fiktivní průměr počítaný v roce 2018 byl výrazně vyšší než skutečná spotřeba.

Odpověď:

Pro posouzení situace je zapotřebí znát důvod, proč nedošlo k odečtu vodoměru, v daném případě jde zřejmě o vodoměr na studenou vodu. Zavinění příjemcem služby (nájemce, vlastník jednotky) nebo zavinění zpracovatelem údajů (družstvo pronajímatel, SVJ nebo jimi pověřená firma) má rozdílný postup ke stanovení individuální úhrady. V případě, že příjemce služby neumožní odečet údajů na poměrovém měřiči studené vody, je mu obvykle zálohově zúčtována spotřeba ve výši průměrného nákladu měřených jednotek vztažená


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: