dnes je 22.10.2021

Input:

Místopředseda SVJ v insolvenci

11.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Právě v bytovce řešíme volbu nových členů a mě by zajímalo, zda může být zvolen místopředsedou člověk, který prošel před dvěma lety insolvenci, ba zda může podepsat čestné prohlášení 2c, které je připraveno k podepsání nově zvolených členů.

Odpověď:

Členem voleného orgánu právnické osoby musí splňovat zákonné požadavky pro výkon funkce, tedy být pro výkon funkce způsobilá, fyzická osoba především musí být plně svéprávná a bezúhonná. Ust. § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) upravuje případy, kdy je úpadce členem voleného orgánu.

Z prvního odstavce předmětného ustanovení vyplývá, že členem voleného orgánu právnické osoby se může stát nebo ve funkci setrvat osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, tj. „v insolvenci“, pokud svůj úpadek oznámila předem tomu, kdo je oprávněn jí do funkce ustavit nebo jí z funkce odvolat (tj. shromáždění společenství vlastníků či členská schůze bytového družstva). Tato notifikační (oznamovací) povinnost neplatí pro osoby, od jejichž insolvenčního řízení (skončení)

Nahrávám...
Nahrávám...