Od nás pro vás

Občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích - tištěné znění právě novelizovaných předpisů s přímým dopadem na nemovitosti, duben 2020

Komplet brožur se slevou

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Jednotlivé brožury:

Občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

 

Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náklady desinsekce v bytě

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může SVJ přeúčtovat náklady na desinsekci hmyzu v bytě přímo vlastníkovi bytu , pokud se hmyz nachází pouze v jeho bytě a po položení nástrah v tomto bytě je nájemci bytu nenechali na určeném místě a hrozí rozšíření po celém domě?

Odpověď:

Položený dotaz se týká odpovědnosti za škodu. Vznik odpovědnosti za škodu se řídí pravidly obsaženými v ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Odpovědnost za škodu může vzniknout pouze za splnění několika předpokladů předvídaných zákonem. Těmito předpoklady jsou: (i) protiprávní jednání škůdce, (ii) vznik škody, (iii) příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody, tedy určitý vztah

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz