Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SVJ vs. nájemce nebytového prostoru

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, zda má právo SVJ mluvit do toho, co zřídí majitel za provozovnu v nebytových prostorech, které jsou v domě SVJ, ale nepatří mu. Máme možnost ovlivnit, zda bude v nebytových prostorech např. kadeřnictví a nebo např. kovářská dílna (to je samozřejmě extrém)?

Odpověď:

Nebytové prostory by měly být užívány jen pro účel uvedený v kolaudačním rozhodnutí, stejně by měl být uveden i v prohlášení vlastníka. Pokud se vlastník jednotky rozhodne účel užívání změnit, musí splnit požadavky jak práva soukromého, tak i veřejného, tedy co se týče veřejného práva, musí vlastník respektovat stavební předpisy a projednat tuto otázku s příslušným stavebním úřadem (a oznámit změnu užívání

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz