Od nás pro vás

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

 

Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odstoupení člena výboru vzané zpět

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je možné v případě, že se nenajde včas nový kandidát na člena výboru, aby člen, který odstoupil a svoje odstoupení doručil výboru, vzal na žádost výboru, odstoupení ve výpovědní lhůtě zpět. Samozřejmě předpokládáme, že se i toto musí provést písemnou formou.

Odpověď:

Je mi líto, ale pokud chcete provést zpětvzetí případného odstoupení člena výboru, lze takový úkon učinit pouze se souhlasem shromáždění.

V úvahu však přichází kooptace tohoto člena dle § 246 odst. 2 NOZ, ale to pouze za předpokladu, že stanovy takový postup nevylučují. Dle tohoto ustanovení mohou členové volených orgánů společenství, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz