Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pronájem společných prostor v domě SVJ a související daňová povinnost

14.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vím, že SVJ zastupuje vlastníky a že daňovou povinnost mají oni, i když zisk z pronájmu zůstane na účtu SVJ. Podle jiného výkladu, resp. spíše druhé varianty je i možné, aby vlastníci pronajali předmětný prostor SVJ bezúplatně s možností podnájmu třetí osobě a tím daňovou povinnost převedli na SVJ.

Odpověď:

Podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, které je prováděcím předpisem k občanskému zákoníku (NOZ), je společenství vlastníků oprávněno sjednávat smlouvy týkající se nájmu společných částí domu (§ 10 odst. 1 písm. d). Příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, tedy i nájemné

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz