dnes je 16.8.2022

Input:

Soudem pověřený opatrovník SVJ - rozsah a cena jeho služeb

9.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pracuji jako správce SVJ. V jednom SVJ došlo k situaci, že výboru skončilo funkční období uplynutím lhůty, dosavadní členové už nechtějí ve funkci pokračovat, nikdo jiný z členů také nemá zájem. Víme o možnostech změnit stanovy, aby byl statutárním orgánem místo výboru pouze předseda nebo varianta profesionálního – placeného předsedy, členové však nejsou ochotni přijít na schůzi a něco rozhodnout.

Dočetla jsem se, že v případě, že výbor nelze zvolit, určí opatrovníka soud, ale víc informací se mi najít nepodařilo.

Mohu od vás obdržet více informací, kolik činnost takového opatrovníka stojí, jaká je náplň jeho práce apod., abych tyto informace mohla členům SVJ předat? Jakým způsobem vůbec o pověření opatrovníka požádat? Předpokládám, že opatrovník bude usilovat pouze o svolání nové schůze a volbu řádného statutárního orgánu, popř. podepíše nejnutnější smlouvy apod. Dále předpokládám, že působit v SVJ nebude dlouhodobě. Domnívám se tak správně?

Samozřejmě ještě se pokusíme situaci vyřešit volbou statutárního orgánu v rámci členů SVJ nebo profesionální formou. Případnou schůzi nyní, kdy už výbor neexistuje, musí svolat alespoň dva členové s alespoň čtvrtinou hlasovacích práv.

Dotazovala jsem se e-mailem i na krajském soudu, ale bohužel od vyšší soudní úřednice jsem se dozvěděla jen to, že zatím u tohoto soudu žádný takový opatrovník ustanoven nebyl a že obchodní úsek tohoto soudu není ustanovení opatrovníka SVJ nakloněn.

U jiného SVJ mne ještě napadá možnost, že by jeden člen byl ochoten dělat předsedu, ostatní ale nejsou ochotni ho zvolit. Jiný zájemce za předsedu nebo do výboru také asi nebude. Může být tento jeden člen ustanoven opatrovníkem? Jak je to pak s rozsahem jeho práce, odměnou, její výší apod.?

Odpověď:

Z nastíněné situace je možné uzavřít, že v současné chvíli je jedinou variantou jmenování opatrovníka podle ustanovení § 165 odst. 1 zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jako „občanský zákoník“). Soud by pak měl opatrovníka jmenovat i bez návrhu, kdykoli se při své činnosti o této potřebě dozví. Nic však nebrání tomu, aby kdokoli, kdo na tom má právní zájem, soudu

Nahrávám...
Nahrávám...