Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

 

Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V současné chvíli vedeme, pro nás bezvýsledný, spor o podobu účetní závěrky s jednou členkou našeho společenství. Naše účetní argumentuje tím, že SVJ je pouze správcem majetku našich členů, který evidujeme jako zálohy členů (dlouhodobé a krátkodobé), tudíž nemáme jako SVJ žádné náklady ani výnosy (máme bezúročný běžný účet, žádné pronájmy). Z její strany je prý vše v pořádku. Používáme rozvahu pro nevýdělečné organizace. V aktivech evidujeme: A) dlouhodobý majetek celkem: "0", B) krátkodobý majetek celkem: B.I.: "0", B.II." "číslo", B.III." "číslo". V pasivech A) vlastní zdroje celkem: "0", B) Cizí zdroje celkem: B.I.: "0", B.II." "číslo", B.III." "číslo", B.IV.: "0". Ve výkazu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz