Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zveřejnění účetních dokumentů

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je možné zveřejnit účetní dokumenty na server Justice, ačkoliv nebylo schváleno hospodaření za příslušný rok? Důvodem může být buď nedostatečná účast vlastníků na shromáždění či prostý nesouhlas.

Odpověď:

Povinnosti stran týkající se zveřejňování účetní závěrky jejím uložením do sbírky listin stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Dle ust. § 21a odst. 1 zákona o účetnictví jsou povinny účetní závěrku zveřejnit ty subjekty, které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Jelikož společenství vlastníků má sídlo na území ČR a zapisuje se do veřejného rejstříku, konkrétně do

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Právní poradna společenství vlastníků.
 +420 222 539 333  info@svj-portal.cz