dnes je 17.6.2024

Input:

437/2023 Sb., Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády

č. 437/2023 Sb., Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2023
o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády
Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY NĚKTERÝCH STÁTŮ PRACUJÍCÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ NEBO LESNICTVÍ
§ 1
Počet žádostí
(1) Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum, které lze podat v rámci období 1 kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu, činí
a) 125 pro státní příslušníky Ukrajiny,
b) 20 pro státní příslušníky Bosny a Hercegoviny, s výjimkou kalendářního měsíce ledna,
c) 20 pro státní příslušníky Gruzie, s výjimkou kalendářního měsíce ledna,
d) 20 pro státní příslušníky Moldavska, s výjimkou kalendářního měsíce ledna, a
e) 20 pro státní příslušníky Severní Makedonie, s výjimkou kalendářního měsíce ledna.
(2) V kalendářním měsíci lednu mohou státní příslušníci států podle odstavce 1 písm. b) až e) podat v příslušném státě maximálně 30 žádostí o mimořádné pracovní vízum.
§ 2
Místo podání žádosti
Žádost o mimořádné pracovní vízum se podle
a) § 1 odst. 1 písm. a) podává na generálním konzulátu České republiky ve Lvově,
b) § 1 odst. 1 písm. b) podává na zastupitelském úřadu České republiky v Sarajevu,
c) § 1 odst. 1 písm. c) podává na zastupitelském úřadu České republiky v Tbilisi,
d) § 1 odst. 1 písm. d) podává na zastupitelském úřadu České republiky v Kišiněvě a
e) § 1 odst. 1 písm. e) podává na zastupitelském úřadu České republiky ve Skopji.
§ 3
Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele
Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)1) označené kódem a názvem
a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,
c) 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo
d) 11 Výroba nápojů.
§ 4
Pracovní pozice žadatele
Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)2) kódem a názvem
a) 51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,
b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,
c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,
d) 723 Mechanici a opraváři
Nahrávám...
Nahrávám...