dnes je 21.5.2024

Input:

Právo na náhradu újmy v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23
Právo na náhradu újmy v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí

Mgr. Pavla Krejčí

Dne 10. 8. 2022 vydal Nejvyšší soud zajímavý rozsudek sp. zn. 30 Cdo 1339/2022 týkající se možnosti požadovat od státu náhradu újmy v případě, že bylo vydáno orgánem státní správy nezákonné rozhodnutí, které negativně zasáhlo do subjektivních práv jednotlivce, jenž však nebyl účastníkem řízení, ve kterém bylo toto rozhodnutí vydáno.

Konkrétně se jednalo o případ, kdy žalobci požadovali úhradu náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 000 Kč, protože byli vystaveni v místě svého bydliště zdroji hluku z provozu pozemní komunikace II. třídy, když hluk přesahoval nejvyšší přípustné limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provoz na veřejné komunikaci byl i navzdory okolnostem, že hluk přesahoval zákonné limity, povolen Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, byť toto rozhodnutí bylo dočasné. Rozhodnutí krajské hygienické stanice bylo zrušeno jako nezákonné rozsudkem Krajského soudu v Praze.

Nalézací soud a soud odvolací žalobu zamítly, protože dospěly k závěru, že podle zákona č. 82/1998 Sb. odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o

Nahrávám...
Nahrávám...