dnes je 2.10.2022

Rozsudek k hlasování jednoho z manželů na shromáždění

5.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože žádný z manželů nedal před zahájením shromáždění nijak najevo, že by se zastoupením druhým manželem nesouhlasil, je nutno vycházet z toho, že manžel přítomný na shromáždění byl oprávněn na něm hlasovat za jednotku jako společný…

Za jakých okolností společenstvím vlastníků hrozí sankce v souvislosti s vyúčtováním služeb?

10.2.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel služeb splní svou povinnost provést vyúčtování jen v případě, že zálohy na služby vyúčtoval řádně, neučiní-li tak (a není přitom významné, zda služby nevyúčtoval vůbec nebo je nevyúčtoval řádně), je v prodlení s touto svou povinností a je povinen…

V pátek 28. ledna skončilo "milostivé léto" pro dlužníky

28.1.2022, Zdroj: justice.cz

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mohli dlužníci využít „milostivé léto" a rychle se zbavit svých dluhů. Zejména u dlouhodobých exekucí může „milostivé léto" zachránit nemalý finanční obnos, dlužníkovi se zcela odpouští úroky z prodlení a jiné…

Možnost SVJ vlastnit pozemek

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost společenství vlastníků jednotek právně jednat je omezena stanoveným předmětem činnosti zejména na úkony spojené se správou domu; v tomto rámci je oprávněno výjimečně nabýt i vlastnické právo k…

Oprávněnost uzavírat nájemní smlouvy a požadavek na vydání bezdůvodného obohacení

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je oprávněno uzavírat smlouvy o nájmu společných částí domu i jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek Aktuální právní úprava bytového spoluvlastnictví – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších…

Pravidla účasti zástupce na shromáždění

29.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastní-li se shromáždění zástupce vlastníka jednotky, jedná za vlastníka, tedy vyjadřuje se k jednotlivým návrhům, hlasuje apod.; není přitom významné, zda se shromáždění účastní sám nebo společně s vlastníkem. Účastní-li se shromáždění společně, není…

Nahrávám...
Nahrávám...